Pracownicy

Agnieszka Grochowska-Paśnik

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach

tel.: 83 3068261

Anna Czyżak

Główny księgowy

tel.: 83 3068260

Anna Bober

Inspektor 

Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Świadczenie,, Za życiem’

tel.: 83 3068264

Łucja Dołęga

Inspektor

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny
Dodatek osłonowy
Czyste powietrze – zaświadczenia o dochodach

tel.: 83 3513078

Anna Kozak-Dajek

Specjalista pracy socjalnej

Rejony: Lichty, Skoki,Wygnanów, ul. Brzezińska, ul. Parczewska, ul. Radzyńska, ul. Kasztanowa, ul. Malinowa, ul. Morelowa, Kolonia Południowa, ul. Grobelna, ul. Kocka

tel.: 83 3068265

Joanna Kasprowicz

Specjalista pracy socjalnej

Rejony: Bełcząc, Stoczek, Stójka, Niewęgłosz, ul. Gęsia, Rynek, ul. Jabłoniowa, ul. Czereśniowa, Pszonka, ul. Zamkowa, Kolonia Południowa

tel.: 83 3068265

Grażyna Krawczyk

Opiekunka środowiskowa
Skip to content